Batun mallaka

Batun mallaka

  • Lokaci da Aka Kawo. EO Q-Canjin-1
  • Lokaci da Aka Kawo. EO Q-Canjin-2
  • Lokaci da Aka Kawo. EO Q-Canjin-3
  • Microstress EO Q-Canjin-1
  • Mricrostress EO Q-Sauyawa-2